Strøm svigt? Tjek Selv

Forsvinder strømmen pludselig i din bolig, kan der være flere årsager til strømudfaldet.

Inden du griber telefonen og ringer til os, så er der et par ting du med fordel selv har mulighed for at tjekke:

1. Tjek om naboen har strøm

– Se evt. om gadelyset er forsvundet fra hele gaden eller kvarteret. Har din nabo strøm, skyldes strømsvigtet sikkert en fejl i boligens elinstallation.

2. Er der kun strømsvigt i nogle af boligens rum, tjek følgende:

Sikringer:

I enden af hver sikring, sidder en lille “perle”. Er den faldet ud eller sidder den løs, så er sikringen sprunget og skal derfor udskiftes.

Er det tilfældet, så start med at slukke for gruppeafbryderen, og dernæst alle afbrydere og stikkontakter i de rum, som mangler strøm.

Skift derefter sikringen i gruppeafbryderen, og tænd for den.

Tænd herefter en kontakt af gangen i rummene. Hvis sikringen springer, når du tænder for kontakten, så har du fundet årsagen til at sikringen strømafbrydelsen. Det kan f.eks. være en defekt lampe eller et defekt apparat.

Automatsikringer:
Sluk for alle afbrydere og stikkontakter i de rum, som mangler strøm.

Slå automatsikringen til.

Tænd herefter en kontakt af gangen i rummene. Hvis sikringen springer, når du tænder for kontakten, så har du fundet årsagen til at sikringen strømafbrydelsen. Det kan f.eks. være en defekt lampe eller et defekt apparat.

3. Er der ingen strøm noget sted i hele huset, så tjek følgende:

Ved gruppetavlen sidder der en HFI/HPFI afbryder.

Den kan godt slå fra uden at der springer en sikring.

Er afbryderen slået fra, så slå den til igen.

Vil den ikke slå til, så sluk for alle gruppeafbrydere på tavlen.

Slå herefter HFI/HPFI afbryderen til og tænd en gruppeafbryder ad gangen.

Når HFI/HPFI slår fra, har du fundet den gruppe, som er årsag til afbrydelsen.

Følg herefter punkterne som er beskrevet under afsnit 2.

Kan du ikke lokalisere den fejl, som udløser strømsvigt, så kontakt Altek Electric. Se vores kontakt oplysningerne nederst på siden.