Hvad er et HPFI relæ?

Test dit HPFI

Et HPFI relæ er en fejlstrømsafbryder som er konstrueret til at beskytte imod indirekte berøring. Det er en forkortelse for:

H = Højfølsom

P = Pulserende jævnstrøm

I = Strøm

F = Fejlstrømsafbryder

HPFI relæet bliver brugt til at beskytte mennesker og dyr imod elektrisk stød. Det er en sumstrømstransformer, som går ind og måler den strøm der løber ind og ud. Hvis der er forskel imellem ind og ud, vil det betyde at strømmen bliver afledt af anden vej, og derfor slår den fra.

Dit HPFI relæ bliver slidt igennem tiden, og det er derfor vigtigt at huske og teste om det stadig virker. Det kan gøres ved at 2 gange om året at klikke på testknappen (T) på HFPI relæet hvorefter det skal slå fra. Hvis det ikke slår fra er det defekt og skal skiftes.

Virker dit HPFI relæ? eller har du ikke noget installeret?

Sikkerhedsstyrelsen har fra 1. juli 2010 gjort det lovpligtigt for alle bolig/lejligheds ejere at have enten et HFI-relæ eller et HPFI-relæ installeret, for at mindske risikoen for brandudvikling og for at få et elektrisk stød.

Hvorfor skal jeg skifte det gamle ud? Det virker vel fint..

Mange personer glemmer at det kan få store konsekvenser hvis uheldet er ude. I værste tilfælde kan der efter en opstået brand, blive kørt et sags mål fra forsikringsselskabets side mod dig, som hus ejer. Hvis det kan påvises, at branden vil kunne være undgået, ved at have et korrekt installeret HFI eller HPFI relæ installeret.

Udover udskiftning af gamle relæer til nye godkendte relæer, tilbyder vi også at teste dig gamle eksisterende relæ. Ved at lave en test af dit relæ, sikres du at det virker korrekt efter de gællende regler og normer.

altek din elektriker i Grenaa - hvad er et HPFI relæ?altek din elektriker i Grenaa - hvad er et HPFI relæ? undgå stoed el